ELK KIND IS UNIEK!

Kabokkio

Beste ouder(s),

Het gevolg van de evolutie in onze maatschappij zorgt ervoor dat de taak van een school verder reikt dan haar schoolwerkplan. De VZW KABOST wil binnen haar pedagogische visie tegemoetkomen aan de opvangproblematiek die er op dit moment in Vlaanderen bestaat. Naast het verder professionaliseren van de voor– en naschoolse opvang, zullen wij ook tijdens de vakantieperiodes een gedifferentieerd aanbod doen inde verschillende vestigingsplaatsen.
Het gaat hier om een zinvolle invulling van die periodes, waarbij de gevarieerde ontspanning, met deskundige begeleiding, hoofdzaak blijft.

Wij kijken uit naar een educatieve vrijetijdsbesteding in de komende schooljaren.

www.kabokkio.be

Rosette Vandenborne,
Voorzitter VZW KABOST

M Comfort bv
KineAcu
plevoets
Kinecare
Bart Lemmens
Doublegum

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be