ELK KIND IS UNIEK!

Kabokkio

Beste ouder(s),

Het gevolg van de evolutie in onze maatschappij zorgt ervoor dat de taak van een school verder reikt dan haar schoolwerkplan. De VZW KABOST wil binnen haar pedagogische visie tegemoetkomen aan de opvangproblematiek die er op dit moment in Vlaanderen bestaat. Naast het verder professionaliseren van de voor– en naschoolse opvang, zullen wij ook tijdens de vakantieperiodes een gedifferentieerd aanbod doen inde verschillende vestigingsplaatsen.
Het gaat hier om een zinvolle invulling van die periodes, waarbij de gevarieerde ontspanning, met deskundige begeleiding, hoofdzaak blijft.

Wij kijken uit naar een educatieve vrijetijdsbesteding in de komende schooljaren.

www.kabokkio.be

Flor Vanroye,
Voorzitter VZW KABOST

TYPLESSEN
In een reeks van 10 sessies leren we de kinderen via klavierlessen het typen op een computer beheersen. Bij voldoende interesse starten we een 2e reeks na de kerstvakantie. Download hier de brief van onze typlessen.

CODERDOJO
Programmeren en computervaardigheden worden in onze samenleving steeds belangrijker. CoderDojo Belgium wil daar op inspelen en organiseert gratis workshops (doe-het-zelf-lessen) voor jongeren. Maar bovenal leer je bij CoderDojo programmeren door het vooral zelf te doen. Meer info: Coderdojo 2019

Morren Motor
Leemput
Bart Lemmens
'tzandmanneke
Coco pazzo
Velda

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be