ELK KIND IS UNIEK!

MOEV

Schoolsportkalender 2020-2021: 1e trimester

*

Verdere data volgen later in het schooljaar!

Paqt
Advocom
Coco Pazzo
KineAcu
Doublegum
Kinecare

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be