ELK KIND IS UNIEK!

Ouderraad

Actief op de basisschool?
In de ouderraad natuurlijk!
Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een groep van ouders van de 3 vestigingen van onze school: Kabouterland, De Brug en Sint-Ritaschool.
Wij vergaderen een 5-tal keer per jaar, samen met de directie, over het reilen en zeilen van de school, over kleine en grote problemen waarmee de school en ook jouw kind te maken krijgt.
De ouderraad kanaliseert de inspraak van de ouders in het schoolbeleid via de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad.
De ouderraad organiseert ook een pak activiteiten, zowel winstgevende, informerende als ontspannende (of liefst een combinatie van die drie ;-)) zoals o.m. de Gazo Run, de verkoop van Milka-pakketten, de kerstdrink, de restaurantdagen, de kledingophaling, enz. De opbrengst van deze activiteiten wordt gebruikt om niet-gesubsidieerd materiaal (o.a. speeltuigen) te kopen of bij te dragen in de kosten van de schoolactiviteiten/uitstappen (bijv. de bus).
Voor de organisatie van deze activiteiten wordt de ouderraad opgesplitst in werkgroepen. Zo zijn het niet steeds dezelfde vrijwilligers die het werk doen en zijn de taken over een heel jaar verdeeld.

Wil je meewerken met de ouderraad? Dat kan op verschillende manieren.

Je kan lid worden van de ouderraad, naar de vergaderingen komen, meedenken en meebeslissen. Aarzel dan niet en kom gerust eens langs op één van de volgende vergaderingen, die doorgaan in de eetzaal van de lagere school (Gazometerstraat 5).
Je wil niet naar de vergaderingen komen maar wel af en toe praktische hulp bieden bij de activiteiten van de school en/of de ouderraad. Laat dit dan weten via ouderraadsintrita@gmail.com.
Je kan steeds leden van de ouderraad aanspreken, e-mailen of telefoneren met ideeën, vragen en opmerkingen via ons e-mailadres of via onze voorzitters Luk Van Orshaegen (0485/35 11 68).

Wij willen je graag op de hoogte houden.

Als je samen met ons de ouderraad wil zijn, vul dan het onderstaand inschrijvingsformulier in en geef het briefje af aan een ouder van de ouderraad of aan de leerkracht van je kind. Je kan ons volgen op facebook.

Download de folder van onze ouderraad

Onze ouderraad voor het schooljaar 2023-2024

Het kernbestuur van de ouderraad:

Kristien Reniers

Evenementenverantwoordelijke

Sara Deckers

Penningmeester & contactpersoon sponsors

Luk Van Orshaegen

Voorzitter, verantwoordelijke VCOV, gezinsraad en schoolraad.

Vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024

* maandag 25 september 2023

* maandag 20 november 2023

* maandag 5 februari 2024

* maandag 29 april 2024

* maandag 10 juni 2024

Sponsors

Zin om als sponsor de kinderen van onze school te steunen? Download dan onze sponsorbrochure waarin je alle info kan vinden om actief een steentje bij te dragen.

KineAcu
Doublegum
plevoets
Kinecare
Advocom
Bart Lemmens

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be