ELK KIND IS UNIEK!

directie

Luc

Kempeneers

Directeur
directie@sint-ritaschool.be
0474 41 56 42

Chris

Houwaer

Beleidsondersteuner - Zorgcoördinator kleuterafdelingen
chris.houwaer@sint-ritaschool.be
0499 35 64 25
M Comfort bv
Advocom
KineAcu
Bart Lemmens
Doublegum
plevoets

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be