ELK KIND IS UNIEK!

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De schoolraad van basisschool Sint-Rita heeft als belangrijkste taken:

-  bespreken van de algemene gang van zaken in de school met het schoolbestuur.

-  advisering bij bepaalde besluiten van het schoolbestuur.

-  instemming geven aan bepaalde besluiten van het schoolbestuur.

De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van 4 groepen:

de ouders, het personeel, het schoolbestuur en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD:

Rechtstreeks verkozen door de ouders:

De heer Van Orshaegen Luk

Mevr. Henderix Rina

Rechtstreeks verkozen uit het personeel:

Mevrouw Bamps Karin

Mevrouw Marsée Anne

Mevrouw Wijnants Mariëlle

Mevrouw Pleumeekers Hilde

Mevrouw Houwaer Chris

Gecoöpteerde leden:

De heer Dries Francis

De heer Wirix Toon

De heer Lemmens Bart

Vertegenwoordiger vanuit het schoolbestuur:

De heer Guy De Smet - De heer Robert Gennez

Voorzitter:

De Heer Lemmens Bart

lemmensbart@skynet.be

EWT
KineAcu
Yappa
Doublegum
Coco Pazzo
Raf Thijs

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be