ELK KIND IS UNIEK!

Voor- en naschoolse opvang

Lagere school GAZO

·    voorschools van 7u tot 8u

·    naschools van 15u30 tot 18u30

·    woensdagnamiddag van 12u tot 18u30

Kleuterschool Kabouterland

·    voorschools van 7u tot 8u

·    naschools van 15u30 tot 18u30

·    woensdagnamiddag van 12u tot 18u30

Kleuterschool De Brug

·    voorschools van 7u30 tot 8u

·    naschools van 15u30 tot 16u30

·    woensdagnamiddag van 12u tot 14u

Tarieven:

Gewone schooldag: € 1,10 per begonnen halfuur
25% korting voor gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin
Sociaal tarief voor W.I.G.W.’s (op aanvraag)
Maandelijkse rekeningen en fiscale attesten

plevoets
KineAcu
Advocom
M Comfort bv
Kinecare
Doublegum

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be