ELK KIND IS UNIEK!

Opvangaanbod / Vakantiebreaks

Kabokkio
> website van Kabokkio


Het opvangaanbod in de schoolvakanties vindt u op de website van Kabokkio. Deze vakantie-opvang wordt georganiseerd voor alle kinderen van het katholiek kleuter- en basisonderwijs in Groot-Sint-Truiden en de deelgemeenten.

Voor de reguliere voor- en naschoolse opvang verwijzen wij u naar deze pagina.

Bekijk het overzicht van de vakantiebreaks 2019-2020.

Morren Motor
'tzandmanneke
Bart Lemmens
Tineke Van Roey
Uit Sympathie
Advocom

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be