ELK KIND IS UNIEK!

Afwezigheden


Voor een afwezigheid tot en met 3 kalenderdagen volstaat een verklaring van de ouders.


  • Uw kind is herhaaldelijk 3 opeenvolgende dagen ziek.
    Vanaf de vijfde keer dat dit feit zich voordoet, moet u een medisch attest bezorgen aan de klastitularis.
  • Uw kind is van rechtswege gewettigd afwezig (b.v. huwelijk, begrafenis, gerecht, …).
    U meldt dit met een attest en staaft dit met een officieel document (b.v. overlijdensbericht, uitnodiging, …).
  • Uw kind is afwezig mits voorafgaande toestemming van de directie.
    U vraagt schriftelijk en vooraf toestemming aan de directie, die tekent voor akkoord.

Belangrijk om te weten!

In alle andere gevallen is uw kind onwettig afwezig en wordt vanaf vijf halve dagen onwettige afwezigheid het VCLB verwittigd.
Indien we meerdere keren vaststellen dat uw kind onwettig afwezig is, wordt hoe dan ook een begeleidingsdossier opgestart.
In dit geval nodigen we de ouders uit voor een gesprek.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Advocom
Doublegum
plevoets
KineAcu
M Comfort bv
Kinecare

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be