ELK KIND IS UNIEK!

regelgeving

Goede afspraken maken goede vrienden

Hieronder bieden we je enkele belangrijke downloads aan:

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.
Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglementDe inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige Schoolreglement.
In Vlaanderen en Brussel biedt een netwerk van katholieke onderwijsinstellingen, verenigd in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs aan voor jong en oud. Gebruikmakend van de vrijheid van onderwijs profileert het dit onderwijs vandaag vanuit het project van de katholieke dialoogschool. Meer info kan je vinden in deze Engagementsverklaring katholiek onderwijs
M Comfort bv
Advocom
KineAcu
Doublegum
Bart Lemmens
Kinecare

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be