ELK KIND IS UNIEK!

Info over open klas dag en eerste schooldag voor het 2-3-4-5 en 6e leerjaar

Lagere school GAZO

Alle jaren

Beste ouder(s),

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende vakantie.Jammer genoeg heeft het corona virus geen vakantie genomen en heeft het zich weer wat vaster in onze leefwereld genesteld. Daarom zullen ook in onze school nog steeds een aantal maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben o.a.hun invloed op de geplande open klasdagen en de eerste schooldag. Deze maatregelen zijn genomen na grondig overleg met de preventiedienst van scholengemeenschap Hesbania en de verschillende schoolbesturen.

 

We geven jullie een overzicht van de nieuwe situatie:

 

De open klas dag voorzien op donderdag 27 augustus tussen 15u en 18u gaat niet door.

 

Enkel voor de nieuwe leerlingen in het 2e, 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar zal de klasjuf of klasmeester een kennismakingsmoment organiseren.

 

Hoe verloopt dit kennismakingsmoment:

·        De juf of meester van je kind zal je persoonlijk telefonisch contacteren om op donderdag 27 augustus tussen 15u en 18u even kennis te maken in de nieuwe school.

·        Je kind wordt, samen met 1 ouder, verwacht aan de ingang van de lagere school Gazo, Gazometerstraat 5.

·        Je komt de school binnen langs de hoofdingang.Hier zal je eerst je handen moeten ontsmetten. Tevens is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle volwassenen in het hele gebouw.

·        Vervolgens gaat de juf of meester samen met jouen je kind naar zijn/haar klas.

·        Je kind mag dan al een kijkje nemen in de klas.

·        Vervolgens is er een moment om wat bijkomende uitleg te vragen over de praktische schikkingen in de klas.

·        Nadien begeleidt de juf of meester jullie naar de uitgang aan de kant van de stationsparking.

 

Eerste schooldag dinsdag 1 september.

Onze eerste schooldag start op het normale uur om 8u35.

·        Elk kind mag slechts door één ouder naar school worden gebracht en opgehaald.

·        Bij het brengen en ophalen zijn ouders verplicht om een mondmasker te dragen.

·        Elk kind wordt afgezet aan de hoofdingang van de school. Ouders mogen de school niet betreden. Enkel de nieuwe leerlingen mogen samen met één ouder op de eerste schooldag naar binnen.

·        De ouders verlaten de schoolomgeving langs de kant van de Gazometerstraat.

 

De voor- en naschoolse opvang zal vanaf 1 september terug open zijn op de reguliere uren:

·        van 7u tot 8u in de ochtend

·        van 15u30 tot 18u30 na schooltijd

 

Ook wij hadden ons deze momenten anders voorgesteld maar uiteindelijk zijn de aanpassingen nodig om de veiligheid van onze kinderen en onze personeelsleden te waarborgen. We rekenen op jullie begrip!

 

Warme maaltijden.

Vanaf 1 september zullen er weer warme maaltijden in onze school worden geserveerd. In de loop van deze week ontvangen jullie via Questi een eerste link om digitaal in te schrijven voor het schoolrestaurant!

 

Directie en leerkrachten

gerelateerde Foto albums

Geen albums over dit nieuws

gerelateerde Agenda items

No items found.
Doublegum
Tim Heynen
Paqt
Advocom
EWT
Raf Thijs

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be