ELK KIND IS UNIEK!

Infoavonden lagere school

Lagere school GAZO

Alle jaren

Beste ouder(s),

In de week van 7 tot en met 11 september zullen onze traditionele infoavonden plaatsvinden. Door de corona maatregelen zullen deze in een aangepaste vorm doorgaan. De juf of meester van uw kind zal u eerstdaags een uitnodiging bezorgen met daarin de nodige info voor deze avonden.

Noteer alvast de volgende data in jullie agenda:

maandag 7 september om 19u: infoavond 3e leerjaar

dinsdag 8 september om 19u: infoavond 2e leerjaar

woensdag 9 september om 19u: infoavond 4e leerjaar

donderdag 10 september om 19u: infoavond 5e leerjaar en om 20u: infoavond 6e leerjaar

gerelateerde Foto albums

Geen albums over dit nieuws

gerelateerde Agenda items

No items found.
Kinesist Christina
Advocom
EWT
Morren Motor
Bart Lemmens
Tineke Van Roey

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be