ELK KIND IS UNIEK!

Infomoment 1e leerjaar

Lagere school GAZO

1e leerjaar

Beste ouder(s),

Welkom in de lagere school van de Sint-Rita school!!

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende vakantie.Jammer genoeg heeft het corona virus geen vakantie genomen en heeft het zich weer wat vaster in onze leefwereld genesteld. Daarom zullen ook in onze school nog steeds een aantal maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben o.a.hun invloed op de geplande open klasdagen en infoavonden. In overleg met de interne preventiedienst van scholengemeenschap Hesbania en de schoolbesturen is beslist om de open klasdagen en infoavonden op een aangepaste manier te laten doorgaan.

 

We geven jullie een overzicht van de nieuwe situatie:

 

De open klas dag voorzien op donderdag 27 augustus gaat niet door. We vervangen deze door een infomoment op de hieronder aangegeven uren. Gezien het belang van de instap in het eerste leerjaar rekenen wij op jullie aanwezigheid.

 

Infomoment 1e leerjaar donderdag 27 augustus.

We werken met 3 tijdsloten:

·        Klas 1A (juf Jessie) om 17u

·        Klas 1B (juf Ingrid) om 18u

·        Klas 1C (juf Sarah) om 19u

 

Hoe verloopt deze infoavond?

·        Je kind wordt, samen met 1 ouder, verwacht in de Gazo Resto (eetzaal).

·        Je komt de school binnen langs de hoofdingang.Hier zal je eerst je handen moeten ontsmetten. Tevens is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle volwassenen in het hele gebouw.

·        In de Gazo Resto krijgt elke ouder met zijn kind een plaats toegewezen en dit rekening houdend met de social distance.

·        Vervolgens licht de klasjuf haar werking van het eerste leerjaar toe.

·        Nadien mogen de kinderen een kijkje komen nemen in hun klasje. De ouders kunnen van op de speelplaats ook even een kijkje nemenin de klas.

·        Nadien begeleiden we jullie naar de uitgang aan de kant van de stationsparking.

 

Eerste schooldag dinsdag 1 september.

Om van deze eerste schooldag een bijzonder moment te maken voor je kind, laten we hen uitzonderlijk pas om 9u op school toekomen. De juffen zullen zich vervolgens in hun eigen klasbubbel opstellen op de speelplaats. Eén ouder mag dan ook mee tot op de speelplaats komen en naar de bubbel van zijn/haar kind gaan om zo op een rustige manier afscheid te kunnen nemen.

 

Ook wij hadden ons deze momenten anders voorgesteld maar uiteindelijk zijn de aanpassingen nodig om de veiligheid van onze kinderen en onze personeelsleden te waarborgen. We rekenen op jullie begrip!

 

Warme maaltijden.

Vanaf 1 september zullen er weer warme maaltijden in onze school worden geserveerd. In de loop van deze week ontvangen jullie via Questi een eerste link om digitaal in te schrijven voor het schoolrestaurant!

 

Directie en leerkrachten

gerelateerde Foto albums

Geen albums over dit nieuws

gerelateerde Agenda items

No items found.
KineAcu
Advocom
Doublegum
Coco Pazzo
Raf Thijs
EWT

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be