ELK KIND IS UNIEK!

Open klas dag en eerste schooldag in kleuterschool De Brug

Kleuterschool De Brug

Alle jaren

Beste ouder(s),

Welkom (terug) in kleuterafdeling De Brug van de Sint-Rita school!!

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende vakantie.Jammer genoeg heeft het corona virus geen vakantie genomen en heeft het zich weer wat vaster in onze leefwereld genesteld. Daarom zullen ook in onze school nog steeds een aantal maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben o.a.hun invloed op de geplande open klasdagen en infoavonden. In overleg met de interne preventiedienst van scholengemeenschap Hesbania en de schoolbesturen is beslist om de open klasdagen en infoavonden op een aangepaste manier te laten doorgaan.

 

We geven jullie een overzicht van de nieuwe situatie:

 

De open klas dag voorzien op donderdag 27 augustus tussen 15u en 18u zal op de volgende manier doorgaan:

 

Kennis maken met de nieuwe klasjuf:

·        Instappers en eerste kleuterklas van juf Nele om15u.

·        Tweede kleuterklas en derde kleuterklas van juf Annelies om 16u.

 

Hoe verloopt dit moment:

De kleuters worden op de eerder aangegeven uren verwacht op de speelplaats van onze school, dit in het gezelschap van één ouder. Iedereen komt binnen via de Halmaalweg. We vragen aan de ouders om een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij het binnenkomen in onze school. Op de speelplaats kunnen jullie kennis maken met de juf. Vervolgens zal de juf telkens met een groepje kinderen een kijkje nemen in de klas. Ouders kunnen vanop de speelplaats meekijken aan het raam. Na het tijdslot verlaten ouders en kleuters de school, zodat een nieuwe groep de kans krijgt om kennis te maken met de juf.

 

Eerste schooldag dinsdag 1 september:

Voor de kleuters van de tweede en derde kleuterklas hervatten we het brengen en afhalen zoals voor de grote vakantie. Dit via de achterzijde van de school. Slechts één ouder mag vergezellen tot aan de schoolpoort, hier nemen jullie afscheid. De kleuters worden vanaf hier opgevangen door hun juf.

Voor de instappers en de kleuters van de eerste kleuterklas mag deze eerste schooldag één ouder mee tot op de speelplaats Dit omdat de eerste keer naar school gaan toch een bijzonder moment is. De juf wacht jullie op op de speelplaats. Nadat jullie afscheid hebben genomen gaat de juf alleen met de kleuters naar binnen.

 

De voor- en naschoolse opvang zal vanaf 1 september terug open zijn op de reguliere uren:

·        van 7u30 tot 8u in de ochtend

·        van 15u30 tot 16u30 na schooltijd

 

Warme maaltijden:

Vanaf 1 september zullen er weer warme maaltijden in onze school worden geserveerd. In de loop van deze week ontvangen jullie via Questi een eerste link om digitaal in te schrijven voor het schoolrestaurant!

 

Ook wij hadden ons deze momenten anders voorgesteld maar uiteindelijk zijn de aanpassingen nodig om de veiligheid van onze kinderen en onze collega’s te waarborgen. We rekenen op jullie begrip!

 

Directie en leerkrachten

gerelateerde Foto albums

Geen albums over dit nieuws

gerelateerde Agenda items

No items found.
Tim Heynen
EWT
Kinecare
M Comfort bv
Yappa
Advocom

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be