ELK KIND IS UNIEK!

Open klas dag en eerste schooldag in kleuterschool Kabouterland

Kleuterschool Kabouterland

Alle jaren

                             

Beste ouder(s),

Welkom (terug) in kleuterafdeling Kabouterland van de Sint-Rita school!!

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende vakantie.Jammer genoeg heeft het corona virus geen vakantie genomen en heeft het zich weer wat vaster in onze leefwereld genesteld. Daarom zullen ook in onze school nog steeds een aantal maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben o.a.hun invloed op de geplande open klasdagen en infoavonden. In overleg met de interne preventiedienst van scholengemeenschap Hesbania en de schoolbesturen is beslist om de open klasdagen en infoavonden op een aangepaste manier te laten doorgaan.

 

We geven jullie een overzicht van de nieuwe situatie:

De open klas dag voorzien op donderdag 27 augustus tussen 15u en 18u zal op de volgende manier doorgaan:

 

Kennis maken met de nieuwe klasjuf:

·        Instappers en eerste kleuterklas van juffen Karin, Katrien, Sandra en Els, om 15u.

·        Tweede kleuterklas van juffen Katleen en Inge om 16u.

·        Derde kleuterklas van juffen Anne en Nathalie om 17u.

·        Juf Anne zal bij het begin van het schooljaar vervangen worden door meester Han.

 

Hoe verloopt dit moment:

De kleuters worden op de eerder aangegeven uren verwacht op de speelplaats van onze school, dit in het gezelschap van één ouder. Iedereen komt binnen via de zijpoort op de Grevensmolenweg. We vragen aan de ouders om een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij het binnenkomen in onze school. De juffen zullen in de eigen klasbubbel kennis maken. Vervolgens zal de juf telkens met een groepje kinderen een kijkje nemen in de klas. Ouders kunnen vanop de speelplaats meekijken aan het raam. Na het tijdslot verlaten ouders en kleuters de school via het pad aan de achterzijde, zodat een nieuwe groep de kans krijgt om kennis te maken met de juf of meester.

 

Eerste schooldag dinsdag 1 september.

Voor de kleuters van de tweede en derde kleuterklas start de schooldag om 8.35u. Slechts één ouder mag vergezellen tot aan de schoolpoort. Hier nemen jullie afscheid. De kleuters worden op de speelplaats opgevangen door hun juf.

Voor de instappers en de kleuters van de eerste kleuterklas starten we op deze eerste schooldag pas om 9u. Dit omdat de eerste keer naar school gaan toch een bijzonder moment is.De juffen zullen zich  in hun eigen klasbubbel opstellen op de speelplaats. De ouders, slechts één ouder per kind,mogen mee tot op de speelplaats komen naar de klasbubbel van hun kind om zo opeen rustige manier afscheid te nemen.

 

De voor- en naschoolse opvang zal vanaf 1 september terug open zijn op de reguliere uren:

·        van 7u tot 8u in de ochtend

·        van 15u30 tot 18u30 na schooltijd

 

Warme maaltijden:

·        Vanaf 1 september zullen er weer warme maaltijden in onze school worden geserveerd. In de loop van deze week ontvangen jullie via Questi een eerste link om digitaal in te schrijven voor het schoolrestaurant!

 

Ook wij hadden ons deze momenten anders voorgesteld maar uiteindelijk zijn de aanpassingen nodig om de veiligheid van onze kinderen en onze collega’s te waarborgen. We rekenen op jullie begrip!

 

Directie en leerkrachten

gerelateerde Foto albums

Geen albums over dit nieuws

gerelateerde Agenda items

No items found.
EWT
Raf Thijs
Tim Heynen
Paqt
Advocom
Doublegum

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be