ELK KIND IS UNIEK!

Kriebelteam: algemene info

Luizen zijn een jaarlijks terugkomend probleem. Om dit op een doeltreffende manier te bestrijden, heeft onze school in overleg met de schoolraad en ouderraad een Kriebelteam opgericht. Al onze leerkrachten hebben zich geëngageerd om hier deel van uit te maken onder begeleiding van het VCLB.

 

Stappenplan:

Voor iedere vakantie krijgen de kinderen een herinneringsbrief mee waarin de controle, die in de week na de vakantie plaats zal hebben, wordt aangekondigd.

Op de eerste vrijdag na elke vakantie (zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie) houden we onze kriebeldag.


KRIEBELDAGEN 2023 - 2024

  • vrijdag 8 september 2023
  • vrijdag 10 november 2023
  • vrijdag 12 januari 2024
  • vrijdag 23 februari 2024
  • vrijdag 19 april 2024


Dit houdt in dat alle kinderhoofdjes door het Kriebelteam gecontroleerd worden.
Bij een positieve controle worden de betrokken ouders telefonisch door de school gecontacteerd.

Wat verwachten wij van onze ouders? Om de controles vlot te laten verlopen, vragen we aan jullie om:

  1. de haren van uw kind(eren) te wassen
  2. geen gel in de haren te doen
  3. lange haren los te laten of in één staart te doen

De ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de haren. Op de website van onze school is informatie omtrent behandeling terug te vinden. Deze info is ook in elke klas beschikbaar.

Na één tot anderhalve week volgt er bij luizen een nacontrole door het Kriebelteam. Indien het luizenprobleem niet behandeld werd, wordt het VCLB ingeschakeld die de ouders verder zullen begeleiden.
Daarbuiten kan een kind bij enige twijfel of op vraag van de ouders steeds door een lid van het Kriebelteam worden gecontroleerd.
Indien er tussen deze controle momenten toch nog luizen opduiken krijgen alle kinderen van de betrokken klas(sen) een brief mee in de boekentas.

In dit hele proces gaat de school uiteraard met de nodige discretie om.

Indien er nog vragen zijn, mogen jullie ons altijd telefonisch contacteren via het nummer: 011/689371.

Enkel en alleen met de medewerking van alle ouders kunnen wij de luizen een halt toeroepen.

Paqt
Tim Heynen
EWT
M Comfort bv
Coco Pazzo
KineAcu

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be